אימון אישי | הרצאות |סדנאות

054-6678044

מאחר ואתר sigalbar.co.il (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר, הוא מפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר ומתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידיו בעת השימוש באתר.

כללי

בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים דרכו, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של האתר ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
• לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר .
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
•  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
•  כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

ייתכן שהאתר יבקש לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שרותיו או מידע שיווקי ופרסומי.  מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.  האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר לא יעביר לכל צד שלישי שהוא את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
• אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
• אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
• אם האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שיתמזג  עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילות של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

COOKIES

האתר משתמש ב"עוגיות"  (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת  Cookies ותוכל לנטרל אפשרות זו בדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת – בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות, כגון Google ועוד. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies  במחשבך. ה-Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אלו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של אתר זה.

GOOGLE

Google  כמשווקת צד שלישי,  משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר.
בעזרת השימוש בקובץ cookie  של DART יכולה Google להציג למשתמשים מודעות בהתאם לביקור שלהם באתר  ובאתרים אחרים באינטרנט.
משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של גוגל .  http://www.google.com/privacy_ads.html

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, האתר לא יכול להתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המתייחס אליו והמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל : sale@meditations.co.il
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

אם יש לכם שאלה או בקשה – פנו אלינו ותיענו בהקדם.

דילוג לתוכן